Nummer 37

1290 juni 7
Typ
Rechtlich
Teilen Sie diese Urkunde

Kurze Zusammenfassung

Der Verwalter und der Konvent des Klosters Sint-Gerlach in Houthem teilen Papst Nikolaus IV. mit, dass sie Richald, Pfarrer von Orsmaal, und Robert van Millen, Kleriker, zu ihren Prokuratoren für den päpstlichen Gerichtshof ernannt haben und dass diese einen oder mehrere Stellvertreter mit derselben Vollmacht ernennen können.

Lateinischer Text der Urkunde

Sanctissimo patri ac domino, ·· providentia divina sacrosancte Romane ecclesie summo pontifici, ·· prepositus et conventus monasterii monialium sancti Gerlaci, ordinis Premonstratensis, Leodiensis dyocesis, devota pedum oscula beatorum. 

Noverit sanctitas vestra quod coram vobis et in curia sanctitatis vestre Rychaldum, investitum seu rectorem ecclesie de Orsmale, et Robbinum de Milne, clericum, presentium exhibitores, predicte Leodiensis dyocesis, et eorum quemlibet in solidum nostros veros et legitimos constituimus procuratores ad impetrandum, contradicendum et in iudices seu iudicem conveniendum ac prestandum in animas nostras cuiuslibet generis sacramentum, unum vel plures loco sui substituendum procuratorem seu procuratores, qui habeat seu qui habeant consimilem in premissis potestatem, ratum et firmum promittentes habere quicquid dicti ·· procuratores nostri seu eorum alter vel etiam substituendus seu substituendi ab eisdem vel altero eorundem pro nobis in premissis duxerint seu duxerit faciendum.

Quod sanctitati vestre et omnibus quorum interest, sub sigillo ecclesie beate Marie Traiectensis, dicte Leodiensis dyocesis, ad causas significamus. Et nos ·· decanus et capitulum dicte ecclesie beate Marie predictum sigillum ad preces dictorum religiosorum presentibus duximus apponendum. 

Datum anno Domini M˚ CCmo nonagesimo, feria quarta post octavam Trinitatis.

Niederländische Übersetzung

Proost en convent van het premonstratenzer zusterklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, berichten paus (Nicolaas IV) dat zij bij hem en bij de pauselijke curie Richald, pastoor of rector van de kerk van Orsmaal, en Robert van Millen, clericus, dragers van deze oorkonde, uit het bisdom Luik, en elk van hen met de volle aansprakelijkheid hebben aangesteld als hun ware en wettige zaakwaarnemers om te eisen, te weerspreken en voor rechters of een rechter te verschijnen en ieder soort eed te zweren in hun plaats, waarbij ze zich door één of meerdere personen in hun plaats kunnen laten vervangen als vertegenwoordiger of vertegenwoordigers met dezelfde bevoegdheid in voornoemde zaken. Zij beloven daarbij als erkend en vastliggend te houden wat hun vertegenwoordigers ofwel een van hen ofwel hun plaatsvervangers, door hen beiden dan wel door een van hen aan te stellen, namens proost en convent in voornoemde zaken zullen doen of gemeend hebben te moeten doen.

Deken en kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht hebben op verzoek van proost en convent van Sint-Gerlach bezegeld.

Gegeven op 7 juni 1290.

Genannte Personen
proost en convent van Sint-Gerlach
Nicolaas IV, paus
Richald, pastoor van Orsmaal
Robert van Millen, clericus
orde van Prémontré
bisdom Luik
deken en kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht
Genannte Orte
Houthem
Orsmaal
Ausgabe
Geertrui Van Synghel
Der folgende Text wird nicht übersetzt, wenn eine andere Sprache ausgewählt wird
Teilen Sie diese Urkunde

Partner

Spender

Familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, eine Initiative der Stichting Limburgse Oorkonden
Erstellt von Hive Collective