Nummer 5

1102
Typ
Wirtschaftlich
Teilen Sie diese Urkunde

Kurze Zusammenfassung

Anselm, freier Mann, überträgt in Anwesenheit mehrerer Zeugen freiwillig seine Tochter Mechteld und drei Morgen aus seinem eigenen Besitz in Oe an den Altar Unserer Lieben Frau in Thorn. Mechteld soll die Erträge dieses Landes erhalten, solange sie lebt. Wer gegen diese freiwillige Übertragung verstößt, dem droht die Exkommunikation.

Lateinischer Text der Urkunde

In nomine sanctę et individue Trinitatis.a

Notum sit omnibus fidelibus tam futuris quam presentibus quod ego Anselnusb, liber homo, spe eternę retributionis que omni pretio pretiosior est quę omne genus premii superans excellit quę pluris debet esse homini quam ipse sibi offero filiam meam Methildem ad altare sanctec Marię viginisd, quod est in Turnis, et insuper etiam tria bonuaria allodii mei trado ad hoc ipsum altare per manus Gerhardi, comitis de Gelren, in loco qui vulgari nomine O appellatur, hac condicione quamdiu ipsa vivit, inde reditus accipiat, post obitum autem eius in usus fratrum et sororum firmiter constituo.

Quod si quis hanc voluntariam tradicionem meam temere infringere presumserit, sciat hac iniquitate sua et iniuria penam eterni supplicii se promereri. Nam ut nullus auderet hoc ipsum, sub anathemate interdictum est.

Huius rei testes sunt: prefatus comes Geharduse, Engelbertus, castellanus, et frater eius dominus Walterus, dominus Wilhelmus et dominus Rogerus de Kesnic, dominus Vdo de Lo et dominus Engelbertus de Hurne; item abbatissa Burkardis, decana Helewidis et he sorores Fagala, Bezla, Rikildis, Adela; etiam hi fratres Geroldus, Benkinus, Euerardus, Heinricus; item ministeriales Geldolfusf, advocatus, Ulricus cum barba, Evezo, Theodericus, Malramus, Heribrandus.

Acta sunt hecg anno ab incarnacione Domini M CII, indictione X, inperatoreh Heincoi, episcopo Leodiensi Obertoj.

a geoblongeerd A.
b aldus A, lees
Anselmus.
c hier ontbreekt een cedille A.
d aldus A, lees
virginis.
e aldus A, lees
Gerhardus.
f op rasuur A.
g hier ontbreekt een cedille A.
h aldus A, lees
imperatore.
i aldus A, lees
Heinrico.
j hierna sluitingsteken A.

Niederländische Übersetzung

Het zij bekend dat Anselm, vrij man, in de hoop op eeuwige vergelding die kostbaarder is dan elke kostbaarheid, die elk soort beloning overwint en te boven gaat en die voor een mens van grotere waarde moet zijn dan voor zichzelf, zijn dochter Mechteld aanbiedt aan het altaar van de heilige maagd Maria te Thorn. Daarenboven draagt hij drie bunder allodiaal bezit te Oe aan dit altaar over door de hand van Gerard, graaf van Gelre, op voorwaarde dat Mechteld daarvan de opbrengst zal ontvangen zolang zij leeft. Anselm bepaalt dat deze drie bunder na haar dood onveranderlijk ten bate van de broeders en zusters van Thorn zal komen.

Mocht iemand het wagen om inbreuk te maken op deze vrijwillige overdracht, weet dan dat hij door zijn ongerechtigheid en onrechtvaardigheid de straf van eeuwige kwelling zal verdienen. Want opdat niemand dit ook maar zal wagen, wordt dit op straffe van excommunicatie verboden.

Getuigen zijn: Gerard, graaf, Engelbert, slotvoogd, Wolter, zijn broer, Willem en Rutger van Kessenich, Udo van Lo en Engelbert van Horn; ook zijn getuigen: Burghardis, abdis, Heilwich, dekanes, en de zusters Fagala, Bezla, Richildis en Aleid; eveneens de volgende broeders: Gerald, Bennekinus, Everard, Hendrik; eveneens de ministerialen Geldolf, voogd, Ulrik cum barba (met de baard), Evezo, Dirk, Malram en Herbrand.

Gedaan in 1102.

Genannte Personen
Anselm, vrij man, vader van Mechteld
Mechteld, dochter van Anselm
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Thorn
Gerard, graaf van Gelre
broeders en zusters van Thorn
Engelbert, slotvoogd, broer van Wolter
Wolter, broer van Engelbert
Willem van Kessenich, broer van Rutger van Kessenich
Rutger van Kessenich, broer van Willem van Kessenich
Udo van Lo
Engelbert van Horn
Burghardis, abdis van Thorn
Heilwich, dekanes van Thorn
Fagala, kloosterzuster van Thorn
Bezla, kloosterzuster van Thorn
Richildis, kloosterzuster van Thorn
Aleid, kloosterzuster van Thorn
Gerald, broeder van Thorn
Bennekinus, broeder van Thorn
Everard, broeder van Thorn
Hendrik, broeder van Thorn
Geldolf, ministeriaal, voogd van de abdij van Thorn
Ulrik met de baard, ministeriaal van de abdij van Thorn
Evezo, ministeriaal van de abdij van Thorn
Dirk, ministeriaal van de abdij van Thorn
Malram, ministeriaal van de abdij van Thorn
Herbrand, ministeriaal van de abdij van Thorn
Hendrik IV, keizer
Otbert, bisschop van Luik
Genannte Orte
Oe
Ausgabe
Geertrui Van Synghel
Der folgende Text wird nicht übersetzt, wenn eine andere Sprache ausgewählt wird
Teilen Sie diese Urkunde

Partner

Spender

Familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, eine Initiative der Stichting Limburgse Oorkonden
Erstellt von Hive Collective