Nummer 9

1253 april (18-30 of 1254) april (1-9)
Typ
Rechtlich
Teilen Sie diese Urkunde

Kurze Zusammenfassung

Die Schöffen von Maastricht verkünden die Einigung im Streit um die Güter des Ritters Godfrey von Heer, zwischen dem Verwalter und dem gesamten Konvent von Sint-Gerlach in Houthem einerseits und Wolter van Mesch, Bürger von Maastricht, Jutta und Mathilde, Enkelinnen von Godfrey von Heer, und ihrem Vormund Leonius andererseits. In Anwesenheit der Ratsherren von Maastricht, des Bürgermeisters und der Ratsherren von Heer sowie von Verwandten und Freunden von Jutta und Mathilde vereinbarten die Parteien, dass der Verwalter und der Konvent von Sint-Gerlach von den strittigen Gütern fünf Morgen Ackerland, das zum Hof van Heer gehörte, als Erbbesitz erhalten sollten. Wolter van Mesch, Vormund Leonius, und Mathilde, die Mutter von Jutta und Mathilde, verzichtetenzu Gunsten des Verwalters und des Klosters auf die genannten fünf Morgen Land. Der Verwalter und der Konvent verzichteten ihrerseits zu Gunsten von Wolter, Jutta und Mathilde auf alle anderen Güter von Godfrey von Heer, sowohl innerhalb als auch außerhalb Maastrichts.

Lateinischer Text der Urkunde

Nosa Godefridus dictus Diues, Manegoldus, Godefridus, filius domine Ose, Baldewinus de Molendino et ceteri Traiectensis oppidi scabini notum facimus universis hoc scriptum inspecturis quod cum de bonis Godefridi de Here, militis, esset controversia inter prepositum et conventum sancti Gerlaci, Premonstratensis ordinis, Leodiensis dyocesis, ex una parte et Walterum de Meske, oppidanum Traiectensem, Iuttam et Meghtildem, filias Ade, filii dicti Godefridi, militis, et Leonium, earum tutorem, ex altera, in talem coram nobis et villico et scabinis de Here et cognatis et amicis dictarum Iutte et Meghtildis, filiarum Ade, concordarunt compositionem quod prepositus et conventus sancti Gerlaci de bonis prenominatis quinque bonuaria terre arabilis a curia de Here pendentia hereditario iure perpetualiter obtinebunt; et sic omnis actio et querimonia ratione dictorum bonorum habita cessabit. Ad integritatem autem huius compositionis predicti Walterus de Meske et Leonius necnon et Meghtildis, mater prefatarum Iutte et Meghtildis, filiarum Ade, ad opus sepedictorum prepositi et conventus sancti Gerlaci memorata quinque bonuaria terre coram nobis et prefatis villico et scabinis de Here effestucaverunt. Prepositus autem et conventus prenotatus omnia cetera bona predicti Godefridi, militis, tam intra oppidum quam extra oppidum Traiectense iacentia ad opus prefatorum Walteri de Meske et Iutte et Meghtildis, filiarum Ade, similiter effestucaverunt. Additur preterea huic compositioni talis cautela quod si post dicte Iutta et Meghtildis, filie Ade, cum ad annos venerint discretionis, de dictis bonis suscitare voluerint questionem, ipso facto cadent in eandem excommunicationis sentenciam in qua tenebantur ante compositionem, et causa manente in eo statu quo fuit ante presentem ordinationem, procedetur secundum retroacta iure ecclesiastico, contra easdem sicut debebat procedi tempore compositionis. 

Facta est autem hec compositio anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, mense aprili. 

Et ut rata maneat et robur firmitatis obtineat, ad petitionem predictorum Leonii et Meghtildis, matris dictarum Iutte et Meghtildis, filiarum Ade, sepedicto preposito et conventui sancti Gerlaci dedimus presentem litteram, prenominatorum Godefridi et Manegoldi, item Godefridi et Baldewini, scabinorum Traiectensium, sigillorum munimine roboratamb.

a hiervoor aanvangsteken,vergrote initiaal A.
b
hiernasluitingstekens A.

Niederländische Übersetzung

Godfried Dives (de Rijke), Manegold, Godfried, zoon van vrouwe Osa, Boudewijn de Molendino (van de Molen) en de overige schepenen van Maastricht maken bekend dat, toen er een geschil gerezen was over de goederen van Godfried van Heer, ridder, tussen proost en convent van het premonstratenzerklooster Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, enerzijds, en Wolter van Mesch, burger van Maastricht, Jutta en Mathilde, dochters van Adam, zoon van Godfried van Heer, en Leonius, hun voogd, anderzijds, er in aanwezigheid van schepenen van Maastricht, van meier en schepenen van Heer en van verwanten en vrienden van Jutta en Mathilde een akkoord gesloten is waarbij proost en convent van Sint-Gerlach uit die goederen van Godfried eeuwig vijf bunder akkerland, afhangend van de hof van Heer, naar erfelijk recht zullen hebben, waarmee iedere actie en geschil over deze goederen zal ophouden. Voor de volledigheid echter van deze overeenkomst hebben Wolter van Mesch, Leonius en Mathilde, moeder van Jutta en Mathilde, dochters van Adam, ten behoeve van proost en convent van Sint-Gerlach afstand gedaan van de genoemde vijf bunder in aanwezigheid van schepenen van Maastricht en van meier en schepenen van Heer. Proost en convent hebben echter evenzo ten behoeve van Wolter van Mesch, Jutta en Mathilde afstand gedaan van alle overige goederen van Godfried van Heer, ridder, zowel binnen als buiten Maastricht liggend. Bovendien is aan deze overeenkomst een zodanige voorwaarde toegevoegd dat Jutta en Mathilde, wanneer zij tot de jaren des onderscheids zijn gekomen en een geschil willen opwerpen over deze goederen, zij hierdoor weer in dezelfde veroordeling van excommunicatie zullen vervallen zoals vóór de overeenkomst en de zaak blijft in dezelfde toestand als vóór deze overeenkomst. Dan zal tegen hen worden geprocedeerd volgens de retroacta naar kerkelijk recht zoals men ten tijde van de overeenkomst zou procederen.

Deze overeenkomst is gemaakt in de maand april 1253.

Op verzoek van Leonius en Mathilde, moeder van Jutta en Mathilde, hebben Godfried Dives (de Rijke), Manegold, Godfried, zoon van vrouwe Osa, en Boudewijn de Molendino (van de Molen), schepenen van Maastricht, deze oorkonde bezegeld en aan proost en convent van Sint-Gerlach gegeven.

Genannte Personen
schepenen van Maastricht
proost en convent van Sint-Gerlach
Wolter van Mesch, burger van Maastricht
Jutta, dochter van Adam, zoon van Godfried van Heer
Mathilde, dochter van Adam, zoon van Godfried van Heer, ridder
Godfried van Heer, ridder, vader van Adam
Leonius, voogd van Jutta en Mathilde, dochters van Adam, zoon van Godfried van Heer
meier en schepenen van Heer
Mathilde, moeder van Jutta en Mathilde, dochters van Adam, zoon van Godfried van Heer
Godfried Dives, schepen van Maastricht
Manegold, schepen van Maastricht
Godfried van Osa, zoon van vrouwe Osa, schepen van Maastricht
Boudewijn de Molendino, schepen van Maastricht
bisdom Luik
orde van Prémontré
meier en schepenen van Heer
Genannte Orte
Houthem
Herr
Maastricht
Hof von Heer
Ausgabe
Geertrui Van Synghel
Der folgende Text wird nicht übersetzt, wenn eine andere Sprache ausgewählt wird
Teilen Sie diese Urkunde

Partner

Spender

Familie Beijer
© 2022 WaarvanAkte.eu, eine Initiative der Stichting Limburgse Oorkonden
Erstellt von Hive Collective